Record Image

צל של אמת

?מי רצח את תאיר ראדה

הסדרה הדוקומנטרית הלופתת, שהפכה לשיחת היום ועוררה תהודה בקרב הצופים, התקשורת ומערכת המשפט
.יוצאת לאור בדי וי די בהוצאת האוזן השלישית
בארבעה פרקים מצמררים, מבקשים יותם גנדלמן, ארי פינס ומיקה תימור לעורר את השאלה
.מי רצח את תאיר ראדה בשירותי הבנות של בית ספרה
.תוך שהם מביאים את כל הצדדים בפרשה, וכוללים בה גילויים חדשים ומפתיעים שטרם נשמעו או נודעו
,בסדרה מתראיינים קרובי משפחה, אנשי משטרה, פרקליטות, סנגוריה
.מומחים ואחרים כשבסופה נותרים הצופים עם ספק גדול אשר להכרעות בית המשפט
,בכל הקשור לפרשייה המסועפת הזו. השחזורים הקולנועיים המרהיבים, נוסח ארול מוריס
.כמו גם הפסקול המשווה נופח אימתני ליצירה, יתירו אתכם פעורי פה

הדי וי די הכפול כולל דיסק בונוס של כ-200 דק’ של חומרי חקירה שנמחקו בעריכה
.ובכללן ההודאות של זדורוב במלואן
.התמלול המלא של א”ק, השיחות עם המדובב והשחזור המלא של הרצח

במאים: יותם גנדלמן וארי פינס
ישראל 165/2016 דק’/שפה: עברית/תרגום: עברית, אנגלית, רוסית

מחיר לצרכן: 119.9 מחיר קורונה: 99.9
DVD2: פורמט
זמינות: במלאי